06 - 304 074 24

INNSAEI

PRAKTIJK VOOR
MASSAGE EN BEWUSTWORDING

Privacyverklaring: Innsaei praktijk voor Massage en Bewustwording   

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Innsaei praktijk voor Massage en Bewustwording.

Innsaei verwerkt persoonsgegevens die u zelf verstrekt bij het maken van een afspraak per e-mail, telefonisch of door het invullen van het contactformulier op de website.

Tijdens uw 1e bezoek vindt er een intake plaats. Daarbij kan om de volgende persoonsgegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden verwerkt op het intake formulier.

-    voor- en achternaam
-    adresgegevens
-    geboortedatum
-    telefoonnummer
-    e-mail adres
-    informatie over de onderwerpen waar u aan wilt werken
-    indien nodig uw medische gegevens
-    evt. beroep en werkomgeving
-    evt. gezinssituatie

Innsaei vraagt en verwerkt deze gegevens om:

-    De oorzaak van de klacht of klachten te kunnen achterhalen.
-    De behandeling goed en verantwoord te kunnen uitvoeren.
-    Beheer van het cliëntenbestand.
-    Het verrichten van adminstratieve handelingen, zoals planning.
-    Facturering. Met name als de factuur van de integrale massage vergoed wordt door uw zorgverzekering. Voor het verwerken van de declaraties.
-    Zo nodig contact met u te kunnen opnemen.
-    Nakomen van wettelijke verplichtingen.

Met uitzondering van het voldoen aan een wettelijke verplichting, verstrekt en vraagt Innsaei geen persoonsgegevens op aan derden zonder uw expliciete mondelinge en schriftelijke toestemming.

Indien inhoudelijke afstemming nodig is buiten de behandelsessie om, vindt dit telefonisch of per mail plaats. De informatie die via de mail binnen komt of verstuurd wordt, wordt na verwerkt te zijn zo spoedig mogelijk gewist.

Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Innsaei.

De persoonsgegevens en aantekeningen van de behandelingen worden zorgvuldig bewaard. Uw dossier moet 15 jaar bewaard blijven.

U heeft altijd recht op het opvragen, inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website www.innsaei-bewustwording.nl heeft een veilige SSL-verbinding.

Innsaei gaat op een deskundige, veilige en integere manier om met u en met uw gegevens. Innsaei neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Mocht er desondanks een vermoeden zijn van misbruik van uw gegevens, neem dan zo snel mogelijk contact op met Innsaei op telefoonnummer 06 - 304 074 24

Deze privacyverklaring kan aangepast worden bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Innsaei.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Contactgegevens:

Innsaei praktijk voor Massage en Bewustwording
Christel Westerveld (eigenaar en contactpersoon)
Stubbelderweg 6, 7054 CC Westendorp
M: 06 – 304 074 24
E: info@innsaei-bewustwording.nl   
W: www.innsaei-bewustwording.nl
  

24 februari 2021